schoolondersteuningsprofiel

Kwaliteit van onderwijs is de belangrijkste pijler onder passend onderwijs. Alle leerlingen profiteren van een goede kwaliteit, maar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zijn nog sterker afhankelijk van goed onderwijs. Passend onderwijs vraagt een investering in goede didactische kwaliteiten van leerkrachten, een pedagogisch klimaat van hoge verwachtingen en een schoolcultuur waarin resultaten op alle niveaus zichtbaar worden gemaakt.

In dit schoolondersteuningsprofiel beschrijven we het onderwijsaanbod van onze school. In het profiel wordt regelmatig verwezen naar diverse documenten. Deze documenten zijn als Bijlage opgenomen aan het eind van de notitie.

Schoolondersteuningsprof_Veronicaschool_2019_.pdf

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl