Schoolplan

Scholen in Nederland zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hoe de school dit doet leest u in het schoolplan en in de schoolgids. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de kwaliteit. In mei 2016 hadden we een groot kwaliteits onderzoek door de onderwijsinspectie. Het rapport kunt u hier downloaden.

Scholen voor primair onderwijs moeten elke 4 jaar een schoolplan opstellen. In het schoolplan legt de school verantwoording af over het schoolbeleid. Bijvoorbeeld over de pedagogische visie, de methoden die gebruikt worden en de klachtenregeling die de school hanteert. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten het schoolplan goedkeuren.


schoolplan_2019-2023_.pdf

pdfInspectie rapport 2016 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl