Informatie voor de ouders van de kleuterbouw

Wennen 
Na het intakegesprek met de directie zal uw kind geplaatst worden in een van de drie kleutergroepen. De groepsleerkracht waarbij uw kind geplaatst is zal u daarna benaderen voor het maken van wenafspraken, het gaat dan om twee ochtenden. 

Brengen van uw kind
Van 08.00 tot 08.30 uur bent u welkom in de klas. De leerkrachten zijn vanaf 8.20 uur in de klas. Om 8.25 uur gaat de eerste bel en dat is ook meteen het teken dat u afscheid kunt nemen. Uw kind mag in de klas altijd een boekje bekijken in de kring. U kunt natuurlijk ook samen even een boekje lezen. Alle hoeken zijn voor schooltijd dicht en we pakken ook geen materialen uit de kasten, tenzij de leerkracht anders aangeeft. Om half negen klinkt de tweede bel, dan gaat de deur dicht en kan de kring beginnen.

Halen van uw kind 
Alle groepen zijn op maandag, dinsdag en woensdag rond dezelfde tijd uit zijn: namelijk om 14.45 uur op de maandag en dinsdag en om 12.15 uur op woensdag. Op donderdag en vrijdag zijn de kleuters al om 12.00 uur uit. U kunt uw kind in de groep ophalen. 

Eten en drinken 
Op maandag en dinsdag lunchen alle kleuters op school. Op die dagen mogen de lunchspullen in hun tas op de kapstok gezet worden. Het lunchrooster wordt elk kwartaal naar u gemaild, hierop kunt u zien wanneer u aan de beurt bent. Deze lijst hangt ook op de deur bij elke groep.

Ons tussendoortje is een klein hapje fruit of groente, en wat te drinken. Het is bedoeld als“10-uurtje” dus geef niet te veel mee! Zet het in het verrijdbare kastje. Schrijf duidelijk de naam van uw kind op de tas, de trommels, de bekers, de pakjes sap of het fruit. 

Vieringen 
Verjaardagen vieren we in de eigen groep op de dag zelf en anders in overleg met de leerkracht op een andere dag. Ze vinden plaats aan het eind van de dag en ouders zijn welkom om hierbij te zijn. De 4e verjaardag wordt nog niet op de basisschool gevierd. Houd de traktaties klein! We zien liever geen lolly’s, kauwgom of taart. Mocht uw kind een voedselallergie hebben, laat het de leerkrachten weten (zie het entreeformulier)!

Op maandag en vrijdag hebben we onze wekelijkse weekvieringen in ons speellokaal. Een aantal keer in het schooljaar zijn er projectsluitingen waarbij ouders, grootouders ed. Bij aanwezig kunnen zijn. Dit zal ruim van tevoren worden aangekondigd in de Nieuwsbrief.

Tas 
Het is handig om een tas mee te nemen voor eventuele bakjes voor het 10-uurtje en de lunch. Liever geen te grote tas! Regelmatig gaan ook de gemaakte werkjes mee naar huis.

Speelzaal 
Regelmatig bezoeken wij de speelzaal bij ons op school. Daar dragen de kleuters gymschoenen en deze blijven op school. We zien graag gymschoenen met klittenband (of elastiek) en een stroeve zool. Op donderdag gaan we altijd gymmen (zonder speciale gymkleding!) met een vakleerkracht in ons speellokaal. We zijn blij als kinderen die dag hun (gewone) kleding en schoenen zelf aan en uit kunnen doen!

Speelgoeddag 
Elke laatste vrijdag van de maand krijgen de kleuters de gelegenheid om speelgoed van thuis mee te nemen naar school. Er is op deze dag ook ruimte om het speelgoed te bespreken en ermee te spelen. Het is de bedoeling dat het speelgoed de andere dagen thuisblijft. Liever zien wij geen speelgoed met geluid en is het meenemen van speelgoed op eigen verantwoordelijkheid.

Afmelden 
In overleg met de groepsleerkracht kunt u bekijken of uw kind meteen volle dagen naar school kan of dat een opbouw wenselijk is. Komt uw kind niet dan kunt u uw kind afmelden tussen 8.00 - 8.30 uur op het telefoonnummer van de school; 023-5364092.

Luizen 
Helaas komen we deze ook af en toe tegen maar gelukkig controleren “luizenouders” regelmatig, meestal de eerste week na de schoolvakanties, de hoofden van alle kleuters. De ouders van kinderen met luizen worden hier uiteraard over geïnformeerd.

Visie en werkwijze
Ook in de kleutergroepen werken wij met het gedachtengoed van het Jenaplanonderwijs. Daarbinnen willen wij zoveel mogelijk 'kindgericht werken'. Zo is er in de groepen veel aandacht voor het proces, deze worden ook zichtbaar gemaakt in de groepen en besproken in de kring. De meeste werkjes gaan daarom ook meteen mee naar huis. Kinderen maken bij ons een 'eigen' product, daarom zijn er ook geen voorbeeldwerkjes. Wel zijn er inspiratie gesprekken en foto's om kinderen te prikkelen. Dus niet allemaal eenzelfde auto namaken, maar een werkje door het kind zelf bedacht. Een werkje waar hun zelfvertrouwen van groeit en waar ze trots op mogen zijn. De leerkrachten spelen in op vragen en spelen mee in hoeken waarbij hun eigen spel gegund wordt. Daarvoor is een rijke leeromgeving essentieel met vaste hoeken die mee-kleuren met het project dat aan de orde is. Zo is er in elke kleutergroep in ieder geval een huishoek, ontdekhoek, ontwerphoek, water/zandtafel, een atelier en in de gang is er gelegenheid tot bouwen en timmeren. Hoeken met materialen die de kinderen uitdagen en vooral verwonderen.  Verwondering zorgt ervoor dat we blijven leren, blijven ontdekken en zo ontstaan er vragen bij de kinderen. De taak van de leerkracht is om activerende vragen te stellen om zo de betrokkenheid vast te houden. Meer weten? Tijdens de informatieavond geven de leerkrachten uitgebreid uitleg.

Informatie 
De nieuwsbrief met informatie over de komende en afgelopen week, wordt per e-mail opgestuurd. Mocht u de mail niet ontvangen, meld dat dan bij de directie. Nieuws en informatie over de groep staat op het bord bij onze deuren en wij sturen ook regelmatig een bericht per e-mail. Wanneer uw gegevens wijzigen gedurende het schooljaar willen wij u vragen dit tijdig door te geven bij de administratie.

Elke groep heeft gewoonlijk twee klassenouders die de leerkrachten ondersteunen. Zij doen, bijvoorbeeld voor activiteiten waarin extra ouderhulp gewenst is, een oproepje (zoals “rijouders gezocht!”). 

In het begin van het schooljaar is er een informatieavond waarin we uitvoerig ingaan op het reilen en zeilen in de kleuterbouw. 

Mochten er vragen zijn of is er behoefte aan een gesprek over je kind, dan kunt u natuurlijk altijd de leerkracht(en) aanschieten, zij zal dan hier snel op terugkomen. Daarnaast zal er na het starten op school een huisbezoek plaatsvinden waarbij de groepsleerkracht een half uurtje op bezoek komt voor een informeel kennismakingsgesprek en waarbij het kind zijn thuis kan laten zien.

 

© 2013-2021 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl